Tag Archives: khởi nghiệp

Khởi nghiệp làm sao để tiếp cận vốn

Bài toán khởi nghiệp vấn đề nguồn vốn nguồn vốn và cách thức tiếp cận nguồn vốn luôn là một trong những lý do ảnh hưởng đến ý tưởng, cách thức thực hiện các mô hình khởi nghiệp. Sau đây là các kênh kêu gọi vốn mà các bạn khởi nghiệp có thể tham khảo. […]