Tag Archives: cúng xe

Gà tre nướng Chấn Phong dùng để cúng xe ô tô

Gà tre nướng Chấn Phong lễ vật thích hợp cúng xe ngày mùng 2, 16 âm lịch cầu tài, vượng lộc, xua âm, gọi dương khí. Vì sao phải cúng xe ngày mùng 2, 16 hàng tháng     Người xưa có quan niệm, mỗi người đều có ba hồn (ba hồn bảy vía hay […]